Open/Close Menu להתגרש נכון

  חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע”ד-2014* פרק א’: מטרה והגדרות 1. מטרתו של חוק זה לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ…

תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת השעה),תשע”ו-2016 תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע”ו-2016     מעמד אישי ומשפחה בתי משפט וסדרי דין – בוררות וגישור תוכן ענינים סעיף 1 הגדרות Go 2 סעיף 2 הגשת בקשה ליישוב סכסוך Go 2 סעיף 3 המצאת הבקשה ליישוב סכסוך והזמנת הצדדים לפגישות מהו”ת Go 2 סעיף…

( קישור להורדת נוסח החוק ישירות) %d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%9b%d7%9f-120916-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%94%d7%a1%d7%93%d7%a8-%d7%94%d7%aa%d7%93%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99 חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע”ה–2014* מטרת החוק 1. מטרתו של חוק זה לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, מתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילדה וילד. הגדרות 2. בחוק זה…

                

Call Now Button
לוגו של וואטסאפ WhatsApp ייעוץ אישי
לייעוץ משפטי צרו קשר
close slider

בחרו שעה מועדפת להתקשרות: