משטרת ישראל, נכנסת להילוך גבוה בכל הקשור לאלימות, בחודשים האחרונים נערכו מבצעים ללכידת מחזיקי סכינים ואולרים למיניהם המבצעים נערכו במקומות בילוי בתי ספר ובדיקת נערים משוטטים בשעות הקטנות של הלילה, אם תיתפס תדע מה אומר החוק בנושא:

איך המחוקק מגדיר סכין

סעיף 184לחוק העונשין – הגדרות:

סכין” – כלי בעל להב או כלי אחר שמסוגל לדקור או לחתוך.

אולר” – סכין מתקפלת שאורך להבה אינו עולה על עשרה סנטימטרים ושלא ניתן להפכה, בעזרת קפיץ או באמצעי אחר, לסכין שלהבה קבוע.

העונשים הקבועים בחוק
סעיף 186 לחוק העונשין – החזקת אגרופן או סכין שלא כדין

(א) המחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה, דינו – מאסר חמש שנים.

(ב) לענין סעיף זה, חזקה היא כי החזקת אולר הינה למטרה כשרה. החזקה לפי סעיף קטן זה לא תחול על החזקת אולר במוסדות חינוך או במקומות אחרים, הכל כמפורט בתוספת, או בסמוך אליהם.

(ג) השר לבטחון הפנים רשאי בצו, מטעמים של שמירה על בטחון הציבור ובאישור ועדת חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את התוספת לענין סעיף קטן (ב).
סעיף 185 – איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין 185א.

(א) בעל עסק או מי שעובד בעסק לא ימכור אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית, לקטין ; העובר על הוראה זו, דינו -מאסר שבע שנים.

(ב) לענין סעיף קטן (א), רשאי בעל עסק או מי שעובד בעסק לדרוש מאדם המבקש שימכרו לו אגרופן או סכין, למעט סכין  לצורכי בית, תעודה שבה ניתן לוודא את גילו ; לא הציג האדם  תעודה כאמור, לא יימכרו לו האגרופן או הסכין.

(ג) בעל עסק המוכר אגרופנים או סכינים, יציג במקום בולט בעסקו הודעה, בצורה שיקבע השר לבטחון פנים, המפרטת את הוראות סעיף זה ; הוראה זו לא תחול על עסק המוכר סכינים לצורכי בית בלבד.

(ד) מי שלא קיים את הוראות סעיפים קטנים (א) או (ג), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרשיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו.

תוספת לסעיף 186 (ב) ו– (ג)

1. מוסדות חינוך: גן ילדים, בית ספר יסודי, תלמוד תורה, חטיבת ביניים, בית ספר על-יסודי, מוסד חינוך משלים, מפעל קיט לילדים, מרכז תרבות נוער וספורט, פנימיה,מוסד להשכלה גבוהה וכל מוסד אחר שבו ניתן חינוך.

2. בית אוכל: מסעדה, בית קפה, פאב וכל מקום כיוצא באלה.

3. מועדון או דיסקוטק.

4. מקום שבו נערכים משחקים באמצעות מכונות, משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלה.

5. מגרשי ספורט, אצטדיונים וכל מקום אחר שבו נערכות תחרויות ספורט.

6. מקום שבו נערכים מופעי תיאטרון, קולנוע, מוסיקה, מחול וכיוצא באלה.

האם ידעת שהחזקת סכין או אולר מהווה עבירה מסוג ”פשע”? העונש שנקבע בחוק רק בגין החזקת הסכין הינו חמש שנות מאסר. החוק הזה קיים לא חדש , בשנים האחרונות החלה התעוררות במשטרה בנושא האכיפה. לצורך העניין, כל אמצעי חד העלול לגרום לנזק גופני נחשב כ”סכין” לכל דבר. אם תתפס כשאתה מחזיק סכין, אתה עלול לעמוד לדין על עבירה זו. אם ביצעת עבירה אחרת (למשל, אלימות) ונמצא עליך סכין או אולר, העונש שתקבל , אם תימצא אשם במשפט, יהיה חמור בהרבה מאשר אילו לא היה ברשותך סכין כזה. זאת ועוד, החוק קובע גם איסור מכירת סכינים לקטינים והענישה במקרה כזה תהיה הרבה יותר חמורה

במשרדנו אנו מטפלים בתיקי גירושין, אלימות במשפחה, צווי הגנה ודיני משפחה.  אתה חייב עורך דין מסור ומקצועי שילווה אותך באופן אישי ויהיה לצדך כדי להגן על האינטרסים שלך והבטחת העתיד שלך על ידי השגת פתרון מותאם אישית עבור המקרה שלך.

 

בנוסף למיומנות ולניסיון הרב שלנו בטיפול במגוון רחב של מקרים, אנו מיומנים בהופעות בבתי משפט ובתי הדין וניהול משא ומתן.  אנו שואפים להפוך כל מקרה  שיהיה קל ונעים עבור הצדדים המעורבים ככל האפשר על ידי עדכון שוטף של לקוחותינו כל זמן על כל פרט הקשור בעניינם,  תוך מתן התמיכה ותשומת הלב המלאה שלנו. על מנת להשיג את המטרות של הלקוחות שלנו, אנו נדאג לתת את מלוא תשומת הלב  במקצועיות  כדי להגן על האינטרסים שלכם ולהשיג את התוצאות הטובות ביותר.