מעצר עד תום ההליכים – הכנה לתסקיר

הדיון מתחיל בכך שהמדינה מציגה בפני בית המשפט את כל חומר החקירה המצוי בידיה. נציג המדינה מציג בפני בית המשפט מה הן הסיבות המצדיקות מעצרו של הנאשם, ותוך שכך מפרט מה הן הראיות לכאורה, מה היא עילת המעצר, ומדוע לא ניתן להסתפק בנסיבות בחלופת מעצר. אחריו טוען עורך הדין של הנאשם. באותו אופן עליו להציג בפני בית המשפט את עמדת הנאשם מדוע אין ראיות לכאורה, אין עילת מעצר, ובכל מקרה מדוע ניתן להסתפק בחלופת מעצר.

ע”פ החוק ישנה חובה לשקול חלופת מעצר. הכלל הבסיסי הוא כי בית המשפט יצווה על מעצר רק אם לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה תוך קביעת תנאי שחרור, שפגיעתם בחרות הנאשם פחותה (חוק המעצרים סעיף 21(ב)(1). בשנת 1998 נכנס לתוקפו סעיף 21 א, המקנה לבית משפט שיקול דעת להורות לשירות המבחן להגיש תסקיר מעצר.

עורך דין העוסק בתחום המעצרים יעמוד על כך שבית משפט יפנה את הנאשם לתסקיר מעצר, ויצליח לשכנע את בית המשפט שישנו צורך הכרחי להפנות את הנאשם לתסקיר מעצר.כאשר המטרה היא להסביר לבית המשפט שהתוצאה הטובה ביותר תהיה שיקום הנאשם ולא האינטרס הציבורי.

תסקיר זה עשוי לסייע בידי בית המשפט בבחינת השאלה האם ניתן להסתפק בחלופת מעצר.התסקיר יכלול את נסיבותיו האישיות של הנאשם, מצבו הכלכלי והמשפחתי, תוצאתו של השארת הנאשם במעצר, הסיכויים לשיקום, החלופות למעצר ולשחרור או המלצה בדבר תנאים מיוחדים לשחרור בערבות והפיקוח עליהם.
חשיבותו של תסקיר שרות המבחן הינה גבוהה ביותר, מכיוון שבית משפט נותן משקל גבוה להמלצת שרות המבחן.לכן רצוי לפנות לעורך דין אשר עוסק בתחום המעצריםכדי לקבל הדרכה כיצד להתנהג ומה להגיד בפני שרות המבחן.

באם הוגש תסקיר מעצר ובאם לא בית משפט יבדוק מה הן הנסיבות שבגינן רצוי לשחרר את הנאשם. להלן מספר שיקולים שע”פ האחרונים בית משפט נותן את החלטתו:

גיל הנאשם, עברו הפלילי, האם בוצעו עבירות דומות לעבירה בגינה נעצר הנאשם?
חומרת העבירה שבגינה נעצר הנאשם, חומרת כתב האישום, מסוכנות, חשש להימלטות מאימת הדין, האם החלופת מעצר ראויה (האנשים שצריכים לפקח על הנאשם), מצב משפחתי, כלכלי.

לאור האמור,  חשיבות הייצוג ע”י עורך דין בשלב המעצר עד תום ההליכים היא גבוהה. בעזרת עורך דין העוסק בתחום המעצרים נאשם יוכל להשתחרר ולהמתין לבירור האשמה נגדו בביתו או כל חלופה אחרת שהיא לא בית הסוהר.

במשרדנו אנו מטפלים בתיקי גירושין, אלימות במשפחה, צווי הגנה ודיני משפחה.  אתה חייב עורך דין מסור ומקצועי שילווה אותך באופן אישי ויהיה לצדך כדי להגן על האינטרסים שלך והבטחת העתיד שלך על ידי השגת פתרון מותאם אישית עבור המקרה שלך.

 

בנוסף למיומנות ולניסיון הרב שלנו בטיפול במגוון רחב של מקרים, אנו מיומנים בהופעות בבתי משפט ובתי הדין וניהול משא ומתן.  אנו שואפים להפוך כל מקרה  שיהיה קל ונעים עבור הצדדים המעורבים ככל האפשר על ידי עדכון שוטף של לקוחותינו כל זמן על כל פרט הקשור בעניינם,  תוך מתן התמיכה ותשומת הלב המלאה שלנו. על מנת להשיג את המטרות של הלקוחות שלנו, אנו נדאג לתת את מלוא תשומת הלב  במקצועיות  כדי להגן על האינטרסים שלכם ולהשיג את התוצאות הטובות ביותר.