בדרך כלל חקירה של חשוד בפלילים מתנהלת ללא עורך דין. אולם, אין הוראת חוק אשר אוסרת במפורש את הנוכחות של עורך דין בחקירה.אך אין חקיקה שמאפשרת זאת.

במשטרה כמובן ישנה עדיפות שעורך דין לא יהיה נוכח בחקירה אולם, הדבר מנוגד למצב החקיקתי במדינות אחרות בעולם, שבהן עורך דין ראשי להיות נוכח בזמן חקירתו של הלקוח.

כתוצאה מהמצב שקיים במדינת ישראל ישנה סבירות גבוהה לעיוותי דין כגון: פגיעה בזכויות הבסיסיות של הנחקר ולעיתים יתכנו מקרים של הוצאת הודאה מהנחקר בשימוש בכוח.

ברוב המקרים נחקרים לא מודעים לזכויותיהם החוקיות ונמצאים במצב של לחץ נפשי והדבר עלול להוביל לנחקרים להסכים לכל דבר שנאמר להם ע”י המשטרה רק כדי לצאת מחדר החקירות .ולכן ישנו צורך בנוכחות של עורך דין בחקירה.

נוכחות של עורך דין בחקירה תסייע לפיקוח על הנעשה בחדרי החקירות ותמנע שימוש בתחבולות בחקירה שאסורות ע”פ הפסיקה. לנוכחות עורך דין בחקירה ישנה חשיבות מרובה בנושא זכות השתיקה של הנחקר ,שלעיתים קרובות לא ברור לאחרון החשיבות הגבוהה של השימוש בזכות הנ”ל.

הפיתרון המידי למאמרי זה הוא היוועצות עם עורך דין המתמחה בפלילים מיד עם קבלת הזימון לחקירה במשטרה ולחילופין התקשרות עם עורך דין במידי בסיום החקירה.