אתם מאוימים ?מוטרדים? פוגעים בשגרת חייכם? פולשים לפרטיותכם? חוק למניעת הטרדה מאיימת מגן עליכם. מטרת החוק היא להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו.

הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם, או כי הוא עלול לפגוע בגופו. מתי הטרדה היא מאיימת?

1. בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיות בכל דרך אחרת.

2. בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו.

3. ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר;

4. בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו.

החוק מאפשר לכם לקבל צו מניעה כנגד המטריד שיורה לו להימנע מיצירת מגע כלשהו עמכם או להטרידכם בכל צורה ואופן. צו מכוח חוק מניעת הטרדה מאיימת יינתן לתקופה של שישה חודשים, ויוארך בעת הצורך בשישה חודשים נוספים. במקרים חריגים רשאי בית-המשפט להאריכו עד לתקופה כוללת שלא תעלה על שנתיים. אם בית-המשפט נתן צו למניעת הטרדה מאיימת, רשאי הוא להורות כי המטריד יפקיד ערובה להבטחת התנהגותו הטובה למשך תקופת הצו.

במידה והמטריד מפר את הצו שניתן ע”י בית המשפט ניתן להגיש תביעה בגין בזיון בית המשפט ובהליך הנ”ל ניתן לדרוש פיצויי כספי בכל פעם שהמטריד מפר את הצו.
לסיכום עליכם לפעול בהקדם האפשרי בכדי שתוכלו לחזור לשלוות החיים שאתם רגילים אליה.

במשרדנו אנו מטפלים בתיקי גירושין, אלימות במשפחה, צווי הגנה  ודיני משפחה.  אתה חייב עורך דין מסור ומקצועי שילווה אותך באופן אישי ויהיה לצדך כדי להגן על האינטרסים שלך והבטחת העתיד שלך על ידי השגת פתרון מותאם אישית עבור המקרה שלך.

 

בנוסף למיומנות ולניסיון הרב שלנו בטיפול במגוון רחב של מקרים, אנו מיומנים בהופעות בבתי משפט ובתי הדין וניהול משא ומתן.  אנו שואפים להפוך כל מקרה  שיהיה קל ונעים עבור הצדדים המעורבים ככל האפשר על ידי עדכון שוטף של לקוחותינו כל זמן על כל פרט הקשור בעניינם,  תוך מתן התמיכה ותשומת הלב המלאה שלנו. על מנת להשיג את המטרות של הלקוחות שלנו, אנו נדאג לתת את מלוא תשומת הלב  במקצועיות  כדי להגן על האינטרסים שלכם ולהשיג את התוצאות הטובות ביותר.