Open/Close Menu להתגרש נכון
בית המשפט לענייני משפחה בקריות קבע, במסגרת אישור הסכם גירושין, כי  האב ישלם עבור ניתוח פלסטי באף לבתו, מכיוון שירשה ממנו את האף,  ההסכם בין הצדדים נוסח באמצעות עורך הדין תבור גולדמן במסגרת הסכמות הצדדים נטען כי על האב לממן מחצית מניתוח פלסטי, באף של הילד המתבגר של הצדדים, אשר סובל  מרגשי נחיתות ביחס לאפו, וכי אם לא יעבור את ניתוח ייגרם לו נזק נפשי.
בגיל ההתבגרות – בני נוער עסוקים מאוד בשאלת הזהות העצמית שלהם. דגש רב ניתן למה אחרים חושבים עליך, למעמד החברתי ולרמת המקובלות בכיתה ובחברת בני נוער אחרים, המעמד בקרב המורים הידועים כמי שמגיבים מאוד למראה חיצוני. גירושיi של ההורים ומעמד כלכלי משתנה עלולים להשפיע לרעה על ה”אני” של בני נוער. אחד הפתרונות, הוא שינוי הכרוך במראה חיצוני. אם ההורים מתגרשים, למשל, הם הרבה מאוד פעמים חשים בנחיתות מסוימת, בושה במצב, ואם נילווה לכך שינוי אפשרי מאוד במצב הכלכלי, זה מוביל לעתים לעיסוק יתר במראה החיצוני, למציאת דופי, ולניסיון מרבי להתבלט מחדש באמצעות שינוי חיצוני, הגם שאינו נחוץ תמיד, אם בכלל.
קטגוריהקטעי עיתונות

                

Call Now Button
לוגו של וואטסאפ WhatsApp ייעוץ אישי
לייעוץ משפטי צרו קשר
close slider

    בחרו שעה מועדפת להתקשרות: